Black Ribbon
Get Adobe Flash player

เอกสารITA

12

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงตามกลุ่มเป้าหมาย

575615753957552

ปฏิทินชุมชนถ้ำลอด

ปฏิทิน ชุมชน

          ประชาชนในตำบลถ้ำลอด มีสังคม ประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านดังนี้

เดือนมกราคม               แผ้วถางไร่                                                                          

เดือนกุมภาพันธ์             แผ้วถางไร่/เผาไร่/เตรียมอุปกรณ์สำหรับการกินวอของชนเผ่ามูเซอ    
                                        เก็บเกี่ยวกระเทียม และประเพณีมัดมือของชาวกะเหรี่ยง ทำบุญถ้ำลอด                  

เดือนมีนาคม                ขอขมาแม่น้ำ ป่าไม้ (เลี้ยงผีป่า ผีเรือน)                                       

เดือนเมษายน               เตรียมพื้นทีเพาะปลูก ประเพณีสงกรานต์                                                   

เดือนพฤษภาคม            เริ่มปลูกข้าว ข้าวโพด งา ถั่วแดง  ประเพณีตานศาลา                            

เดือนมิถุนายน              เอาหญ้า  ไปรับจ้างเก็บลำไย ปลูกข้าว ข้าวโพด งา ถั่วแดง                                

เดือนกรกฎาคม             เอาหญ้า   ไปรับจ้างเก็บลำไย  ประเพณีมัดมือของชาวกะเหรี่ยง                           

เดือนสิงหาคม               เอาหญ้า  ประเพณีเข้าพรรรษา                                                             

เดือนกันยายน              เก็บเกี่ยว  กินข้าวใหม่                                                         

เดือนตุลาคม                ปลูกกระเทียม ถั่วแดง  ขายของที่ระลึก ประเพณีออกพรรษา                                  

เดือนพฤศจิกายน           ดูแลกระเทียม ถั่วแดง     ขายของที่ระลึก  ประเพณีลอยกระทง                            

เดือนธันวาคม               ดูแลกระเทียม ถัวแดง  ขายของที่ระลึก    

          ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลถ้ำลอด เป็นชาวไทยภูเขา จะนับถือผี แต่ยังมีบางส่วนที่หันมานับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องด้านศาสนา ได้แก่
          - วัด   จำนวน  ๔  แห่ง  ได้แก่  บ้านถ้ำลอด  บ้านเมืองแพม  บ้านหัวลาง (ห้วยแห้ง)     และบ้านแอโก๋แสนคำลือ 

        - โบสถ์   จำนวน  ๖  แห่ง  ได้แก่   บ้านวนาหลวง  บ้านแอโก๋แสนคำลือ  บ้านเมืองแพม    และบ้านผามอน

          -  ลานประเพณี  จำนวน ๕  แห่ง  ได้แก่  บ้านวนาหลวง บ้านผามอน  บ้านแอโก๋แสนคำลือ  บ้านห้วยแห้ง   และบ้านแอลา

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ยอดฮิตสำหรับนักศึกษาแพทย์ฝึกงาน

 

DSCF0090 resize

การประเมินเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA)

 

 

10745094 833146126716400 1548338579 n

 ที่ระลึกหลังการประเมินPCA

 

974724 833146260049720 1793193997 n

 

รพ.สต.รีสอร์ท

 

 

1475794 407944022690866 4497753010596560364 n

 

ถ้ำน้ำลอด

 ถ้ำน้ำลอด อยู่ห่างจากตัวอำเภอปางมะผ้าเพียง 9 กิโลเมตร ถ้ำลอดเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีลำน้ำลาง ไหลลอดภูเข้าไปทะลุออกอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นถ้ำที่มีหินยอกหินย้อยสวยงาม ภายในถ้ำมีการพบเครื่องใช้โบราณในถ้ำ สันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว การเดินเที่ยวชมถ้ำจะแบ่งออกเป็น 3 ถ้ำใหญ่ คือ ถ้ำเสาหินหลวง ถ้ำตุ๊กตา และ ถ้ำผีแมน
• ภายในถ้ำมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อีกสามห้อง เรียกชื่อต่างๆกันคือ ถ้ำเสาหินหลวง จุดเด่นคือ เสาหินปูนขนาดใหญ่เกิดจากแท่งหินงอกหินย้อยหลายต้น บางเสาสูงถึง 20 เมตร ต่อมาเป็นถ้ำตุ๊กตา มีหินงอกคล้ายตุ๊กตาอยู่มากมาย ผนังถ้ำยังปรากฏภาพเขียนก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่กว้างและยาวที่สุดใน ถ้ำลอด ถ้ำสุดท้ายอยู่ด้านทางออก คือ ถ้ำผีแมน เป็นจุดที่ค้นพบเศษภาชนะดินเผา เมล็ดพืช เครื่องมือหิน กระดูกของมนุษย์ และโลงผีแมน ที่ลักษณะเป็นท่อนไม้ที่ถูกขุดตรงส่วนกลางออก มีหลากขนาดให้ชมได้ตื่นตาตื่นใจ
• สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยว ถ้ำลอดตัวตัวเอง คุณต้องใช้บริการนำทางและตะเกียงเจ้าพายุ โดยจะเสียค่าบริการ 150 บาท ต่อผู้นำทาง 1 คน และค่าบริการล่องแพ 400 บาท ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.