แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อที่ผ่านมา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุฯ

แบบฟอร์มใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (งบไม่เกิน 10,000 บาท)

แบบฟอร์มใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (งบเกิน 10,000 บาท)