Get Adobe Flash player

ขอเชิญชวนร่วมปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว ให้เด็กพื้นที่ห่างไกล

images1 โครงการหมวกกันหนาวช่วยน้อง ปีที่1 รพ.สต.บ้านน้ำฮูผาเสื่อ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     รพ.สต.บ้านน้ำฮูผาเสื่อ ขอเชิญชวนทุกท่านปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว โดยการบริจาค เครื่องนุ่งหม่ หมวกันหนาว เครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา เพื่อน้องๆบนยอดดอยได้รับความอบอุ่นและมีความเพรียบพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการเรียน รวมทั้งการเล่นกีฬา เพื่อเป็นการมอบความอบอุ่นอีกทั้งยังสร้างเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับน้องๆได้อีกด้วย

ร่วมปันน้ำใจได้ที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฮูผาเสื่อ หมู๋ที่4 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณืย์ 58150 หรือบริจาคได้ที่ คุณ สมจิตร  ปวงประสาท ( หมอหนอม ) มือถือ 0895428810 คุณพิพัฒน์ นะนอง หมายเลขโทรศัพท์ 0843660062  

หรือติดต่อบริจาคที่ E-mail : num.hoo @ hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กนักเรียนบ้านไม้ซางหนาม

10685542 718318331555554 4153477980927149091 n1