ช่องทางติดต่อ📞

☎️     

053-617142

  ☎️     

053-617143

 
   
👩‍⚕️👨‍⚕️สำนักงานสาธารณสุข  
อ.ปางมะผ้า  
160 ม.1 ต.สบป่อง
จ.แม่ฮ่องสอน 58150📫