งดรับของขวัญ🎁

กระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบาย
งดการให้และรับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่